Privacy statement

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten en diensten van Flevonorm. Ook wordt de mogelijkheid geboden om hierover informatie op te vragen. Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten maakt Flevonorm gebruik van persoonsgegevens. U kunt erop rekenen dat bij Flevonorm privacy en veiligheid prioriteit hebben.

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Flevonorm kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste informatie verstrekt via deze website.

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het Flevonorm domein liggen. Flevonorm plaatst met zorg links naar websites van derden maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's.

 

flevonorm behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Flevonorm en derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

- Het is niet toegestaan onderdelen van www.flevonorm.nl elektronisch of anderszins te kopiëren.
- Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.flevonorm.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt.

Flevonorm

Mast 5
3891 KE Zeewolde


Tel: +31(0)36 522 08 22

Mob: +31(0)6 207 208 14


E-mail: Flevonorm